• Start
  • » Nyheter
  • » Omställning Hudiksvall får årets hållbarhetspris
Från vänster: Frida Tirén Ridderstedt med lille Victor, Viveka Höglund, Per-Gunnar Jacobsson, Bertil Arwidsson, Karin Ekberg, Julia Tirén Ström, Göte Boman och Agneta Bengtson. (Åsemi Byström, suppleant, saknas.)

Från vänster: Frida Tirén Ridderstedt med lille Victor, Viveka Höglund, Per-Gunnar Jacobsson, Bertil Arwidsson, KE, Julia Tirén Ström, Göte Boman och Agneta Bengtson. (Åsemi Byström, suppleant, saknas.)

Omställning Hudiksvall får årets hållbarhetspris

Publicerad den 6 juni 2019

Hållbarhetspriset delas ut för att belöna och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Hudiksvalls kommun.

Motivering till årets vinnare

Årets hållbarhetspris tilldelas en opolitisk, religiöst obunden, ideell förening som arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer. Den här strävsamma föreningen har under sju års tid genom sina arrangemang och träffar lyft frågeställningar som är kopplade till ett förändrat klimat.

Ni har gjort det möjligt för alla att lyssna till inspirerande och kunniga föreläsare. Era träffar är en plats för diskussioner om möjligheter och lösningar vilket ger handlingsberedskap och kraft till förändring.

Omställning Hudiksvall får årets Hållbarhetspris för att ni sätter fokus på klimatet vilket är en av vår tids största utmaningar. Vi i Sverige är delaktiga i problemet men är inte de som drabbas hårdast av konsekvenserna.

Omställning Hudiksvall medvetandegör dessa frågor i samhället, lyfter upp dem på den politiska agendan och inspirerar övriga kommuninvånare till hur vi i vår egen vardag kan göra skillnad. Det kan stundtals vara obekvämt, men frågor om planetens förmåga att fortsatt vara en bra plats för liv måste få skava och vara obekväma.

Mer om priset

Glada Hudiks Hållbarhetspris kan tilldelas enskilda personer, företag, organisationer eller sammanslutningar som är boende/verksamma i kommunen. Priset kan utdelas för såväl ideella som yrkesmässiga insatser. Priset delades ut första gången 2014 under Glada Hudik galan.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050