Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Mark- och miljööverdomstolen återvisar Hamre-ärendet till kommunen

Mark- och miljööverdomstolen har nu tagit ställning till Hudiksvalls kommuns överklagan i ärendet om vattenbrunnarna i Hamre.

Domstolen återvisar ärendet till Hudiksvalls kommun för fortsatt handläggning. I och med det upphör tidigare beslut att gälla.

- Vi behöver tid läsa in oss på domen innan vi kan uttala oss om vad vårt nästa steg blir, säger kommundirektör Bengt Friberg.