Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ny lag om tobak och liknande produkter

En ny tobakslag, "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter", börjar gälla den 1 juli 2019. Syftet är att färre människor ska utsättas för tobaksrök, ofrivillig eller frivilligt, och målet är ett rökfritt Sverige år 2025.

Norrhälsinge miljökontor har tillsynsansvar för rökfria miljöer i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, men det är du som äger fastigheter eller bedriver verksamhet som berörs av lagen som är ansvarig för att se till att lagen efterlevs. Det innebär bland annat att du ska informera om rökförbudet till exempel genom att sätta upp skyltar och ta bort askkoppar. Här beskrivs några viktiga nyheter i korthet.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är rökförbudet på uteserveringar till restauranger och caféer. Nedan följer en lista med exempel på andra verksamheter som berörs av den nya lagen.

  • Inhägnade badplatser och platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsändamål
  • Lekplatser
  • Skolor, förskolor, fritidsgårdar och fritidshem samt skolgårdar eller motsvarande område utomhus
  • Sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar samt särskilda boenden
  • Alla entréer till offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde exempelvis butiker, badhus, bibliotek, möteslokaler, biografer, teatrar och annat
  • Kollektivtrafikens allmänna lokaler och platser till exempel busskurer, busshållplatser, perronger, taxizoner och andra terminaler

Rökförbudet omfattar fler produkter än tidigare

Utöver tobak blir det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som motsvarar rökning. Detta innebär också att all vattenpipsrökning och produkter som innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar, omfattas av förbudet.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln och försäljning av tobak från automater.