Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Registrera din brunn och få bättre vattenskydd

Nu finns det en möjlighet för dig med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att registrera din brunn i Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Varför ska jag registrera min brunn?

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Det finns flera fördelar med att registrera din brunn. Om man ska borra efter vatten eller värme i ditt område har man möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Det kan exempelvis också vara bra för kommunen att veta när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist. Det är därför viktigt att kunna planera och förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrist samt kunna planera för den lokala vattenförsörjningen.

När du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet får vi bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (se kartvisaren ”Brunnar” på SGUs hemsida). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Vad händer om jag inte registrerar min brunn?

Om din brunn inte finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att den missas vid till exempel ersättningsärenden, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller i beräkning av vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

När du som enskild brunnsägare lämnar information om din brunn samt om vattnets kvalitet och kvantitet får brunnen ett säkrare skydd, samtidigt som du medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom ditt område och för hela Sverige.

Vill du veta mer?