Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Risk för höga temperaturer

Efter några kalla veckor har högsommarvärmen nått Hälsingland. De kommande dagarna kan temperaturen nå en bra bit över 30 grader vilket innebär påfrestningar både på människor och samhällsfunktioner. Vid långvarig värme över 26 grader ökar risken för värmeslag och uttorkning. Det kan vara farligt för bland annat små barn, äldre och sjuka.

Här kommer några tips vid värmebölja:

  • Var uppmärksam på inomhustemperaturen - risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
  • Drick mer - vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
  • Ordna sval miljö.- använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
  • Ordna svalka - en kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
  • Ta det lugnt - undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
  • Förvara läkemedel rätt - förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.
  • Var uppmärksam - varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Höga temperaturer innebär en belastning på samhället

Vid värmebölja ökar brandrisken. Släckningsarbete och räddning kan kräva stora resurser och bränderna orsakar i sig utsläpp av sot och gaser. Höga temperaturer ökar tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel, och risken för matförgiftning ökar.

Belastningen på elförsörjningen ökar också vid höga temperaturer eftersom kraftverk och serverhallar måste kylas. Vid extrem hetta drabbas järnvägsspår av så kallade solkurvor.

Läs mer

Mer information hittar du här: krisinformation.se, SMHI, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).