Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kvinna som tittar in i bilden från vänster. Hon ser glad ut.

Dags för medborgarundersökning!

I medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån (SCB) skickar ut får du som kommunens invånare tycka till om din kommun och våra verksamheter.

-Vi följer upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tycker att en dialog med kommuninvånarna är självklar och därför tar vi reda på vad invånare tycker, säger kommundirektör Bengt Friberg.

I medborgarundersökningen betygsätter du som kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

När skickas undersökningen ut?

Ett brev med inloggningsuppgifter till webbenkäten kommer skickas ut till i slutet av augusti och pappersenkäten skickas i mitten av september. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Vad händer med svaren?

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. Det handlar till exempel om medborgarnas bedömning av hur vi som kommun sköter våra verksamheter och vilket inflytande du anser att du har på kommunala beslut.

Läs mer om undersökningen