Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två tjejer som är glada.

Har du som ung i vår kommun sagt vad du tycker?

Har du gjort din röst hörd om inflytande och demokrati, situationen i skola och möjligheten till arbete. Hur ser du som ung på din egen framtid?

För femte gången skickas enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, ut. Den syftar till att skaffa kunskap om unga.

- Dessa frågor är och har alltid varit viktiga för kommunens utveckling. Då barnkonventionen blir lag 2020 blir det extra viktigt för oss att inhämta kunskap kring vad unga tycker om olika saker i vår kommun för att vi ska kunna ta kloka beslut, säger Jenny Alvolin strateg för social hållbarhet i Hudiksvalls kommun.

Svara på enkäten mellan 1 oktober till 30 november

Fram till den sista november kan du svara på enkäten. Om du har frågor kan du vända dig till din lärare.