Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på människor med olika ursprung.

Vi vill veta vad du tycker om socialtjänsten i Hudiksvalls kommun

Just nu genomför vi två brukarundersökningar inom Social- och omsorgsförvaltningen. Vi kommer att fråga dig som träffar oss vad du tycker om oss. Dina åsikter är en viktig del av en kunskapsbaserad socialtjänst. Syftet med undersökningarna är att vi ska få kunskap om hur du som klient upplever kvaliteten i vår myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande barn samt hur du som ensakommande upplever din boendesituation. Svaren är anonyma så ingen kan se vad just du svarat.

Resultatet kommer vi att använda som utgångspunkt för att utveckla vår verksamhet. En del av resultaten kommer också att användas för att mäta Kommunfullmäktiges- och Social och omsorgsnämndens verksamhetsmål.

Undersökningarna sker i form av två webbenkäter. Båda enkäterna omfattar fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. I enkäten kring ensamkommandes boendesituation mäts även trygghet, utbildning, framtid, fritid och sociala relationer.

Undersökningarna avslutas vecka 44.