Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Yrkeslunch lockar elever till jobb

Yrkeslunch – ett möte under mer avslappnade former där elever på högstadiet äter lunch tillsammans med yrkesverksamma personer från arbetslivet för att få en bredare bild av vilka möjligheter som finns inför framtida utbildnings- och yrkesval.

Idén kom tidigt i våras från en studie- och yrkesvägledare på högstadieskolan Läroverket i Hudiksvall. Hur kan man få elever och yrkesverksamma personer från arbetslivet att mötas på ett naturligt sätt under mer avslappnade former? Varför inte testa att bjuda in till en lunch på skolan?

Ger eleverna en tydligare målbild inför framtiden

Det är onsdag och just den här lunchen sitter ett tjugotal yrkesverksamma från olika branscher och lokala företag i matsalen på Tunbacka och äter skollunch tillsammans med lärare och elever från Läroverket. Det är ett sorl som rör sig genom matsalen och här diskuteras val av gymnasieprogram, utbildningar, yrkesval, arbetsuppgifter – och framtiden.

- Eleverna har fått inbjudan att vara med på den här lunchen och har kunnat önska vilken yrkesverksam de vill sitta med, utifrån intresse. Några elever har stenkoll på vad de vill bli när de blir stor, andra är mer trevande. Det är inte alltid så lätt att veta i den här åldern, säger Karin Ynger, lärare och samordnare av yrkesluncherna på Läroverket.

Enligt Karin Ynger, som också har försteläraruppdrag med fokus på skola-arbetsliv, finns det flera fördelar med de här luncherna:

  • Det kan ge vissa elever en tydligare målbild av vad de vill jobba med i framtiden. De får en bredare bild av vilka olika typer av jobb som finns och vad som krävs för att komma dit.
  • Det är en möjlighet för eleverna att höra sig för om praktikplats eller extrajobb.
  • Eleverna får träna på social kompetens. Här får de vara värdar, ta emot sina lunchgäster, hälsa välkommen, visa vart man ska äta och sitta ner och föra ett vuxensamtal med någon man inte känner.
  • Engagemanget för de här luncherna signalerar att våra ungdomar är viktiga. Yrkesverksamma vill komma till vår skola och tar sig tiden att träffa dessa elever.
  • Det är värdefullt för de yrkesverksamma att möta ungdomar, deras framtida arbetskraft. Det ger dem möjlighet att ta del av vad ungdomar tycker är viktigt och prioriterar när de funderar på arbetslivet.

Hudiksvalls kommun lockar unga att välja jobb inom välfärden

Hudiksvalls kommun är en stor arbetsgivare med nästan 4000 anställda och har ungefär 300 olika yrken att välja mellan. Flera medarbetare var med under lunchen och två av dem var bland annat sjuksköterskan Frida Hellberg och enhetschefen Lisbet Abelsson.

- Det här är ett bra initiativ och det är jätteviktigt tycker jag att våra barn och ungdomar får träffa oss som jobba här. Att de får chansen att ställa frågor och att det sker under så pass neutrala former som det här gör, säger Frida Hellberg, sjuksköterska på Fredens Kulle i Hudiksvalls kommun.- Vi har stora rekryteringsbehov och vi måste börja med ungdomarna och möta dem och vara goda ambassadörer för våra yrken, säger Lisbet Abelsson, enhetschef på Rehabenheten i Hudiksvalls kommun.