Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Lärandenämnden får i uppdrag att jobba vidare utifrån skolstrukturutredningens förslag

Den parlamentariska skolstrukturgruppen avslutade idag sitt arbete genom att överlämna ett förslag till kommunstyrelsen. Gruppen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat med att ta fram beslutsunderlag och förslag på lösningar för att hantera de utmaningar grundskolan står inför.

- Förhoppningen var att kunna leverera ett färdigt förslag men gruppen har inte kunnat peka ut enskilda skolor, säger den parlamentariska gruppens ordförande Mikael Löthstam. Därför är jag glad att samtliga ledamöter ändå var eniga om att ge lärandenämnden, som har specialistkompetens, i uppdrag att jobba vidare med delar av skolstrukturutredningens förslag. I det arbetet ska man utgå ifrån att garantera en jämlik och likvärdig skola, som uppfyller lagens krav.

Vad lärandenämnden kommer fram till ska rapporteras i kommunstyrelsen 3 december.