Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Många frågor till kommunen om förrymda cellplastkulor i Norrdellen

Många hör av sig till kommunen med frågor om att de cellplastkulor som Holmen använder i plantskolan i Friggesund har spridits till Norrdellen.

- Vi har kontakt med Holmen och de arbetar just nu med att samla in cellplastkulorna, utreda spridningen och komma till rätta med problemet, berättar Chatrin Molin på Norrhälsinge miljökontor. Parallellt med detta utreder Polisen om det föreligger miljöbrott.

Vill du veta mer?