Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kultur- och fritidsförvaltningen utreder nedläggning av badhuset i Hudiksvall

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav idag förvaltningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att Hudiksvalls Bad och Relax läggs ner och medarbetarna flyttas till övriga badhus i kommunen.

- Det här är en del i de budgetanpassningar alla förvaltningar behöver göra för att klara framtidens utmaningar, säger kultur och fritidsnämndens ordförande Nina Burchardt. Vi vet att alla våra badhus betyder mycket för våra invånare så det känns givetvis tungt att behöva föreslå en sådan här sak. Men det är nödvändigt för att få kommunens ekonomi i balans.

Förvaltningen ska titta på hur verksamheten istället kan utökas på baden i Iggesund och Delsbo. I uppdraget ligger därför att medarbetarna ska vara kvar för att på så sätt utveckla verksamheten och öka öppettiderna.

Stort upprustningsbehov

Att det är nedläggning av just badhuset i Hudiksvall som föreslås beror på att det har väldigt stora upprustningsbehov.

- Det är ett riktigt gammalt badhus, säger Nina Burchardt. Bland annat luckras betongen upp i bassängen och armeringen rostar. Det är stora arbetsmiljöproblem i maskinrummen i källaren. Dessutom har badhuset stora problem med reningstekniken, vilket innebär stora kostnader för att vi ska kunna garantera bra kvalitet på vattnet.

Alternativet att riva kommunens tre badhus och bygga ett nytt ser Nina Burchardt inte som rimligt, eftersom kostnaden förmodas bli minst 250 miljoner kronor.

- Givetvis är det sorgligt att ett badhus försvinner. Men genom att behålla medarbetarna kan vi utöka öppettiderna och utveckla verksamheten. Dessutom är det ju bra att det här sammanfaller med den utökade busstrafiken och halvtimmestrafik både till Iggesund och Delsbo.