Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Inför gymnasievalet - öppet hus onsdag 20 november på Bromangymnasiet

Onsdag 20 november är du välkommen till Öppet hus på Bromangymnasiet. Detta är ett perfekt tillfälle för dig att få en känsla inför gymnasievalet. Under kvällen får du som elev och vårdnadshavare ta del av informationspass om våra gymnasieutbildningar, besöka gymnasiesärskolan, träffa elever, lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer.

När?

20 november, kl. 17.30 - 20.15.

Agenda för kvällen

Kl. 17.30 - 17.50 välkommen i aulan

Besök valfritt program under informationspassen. Samtliga gymnasieprogram finns representerade på alla informationspass:
Kl. 18.15 - 18.45 informationspass 1
Kl. 19.00 - 19.30 informationspass 2
Kl. 19.45 - 20.15 informationspass 3