Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Dialogkartan med markeringar för bland annat favoritplatser

Många vill vara med och tycka om översiktsplanen

Vad tycker Hudikborna? Vilka är favoritplatserna? Vilka områden bör utvecklas? Var vill vi bo? Att ta reda på det är en viktig del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Nu finns en som rapport redovisar resultatet av den tidiga dialogen, innan något färdigt planförslag tagits fram.

- Ambitionen i planarbetet är att medborgardialogen ska ske under hela planprocessen, säger stadsarkitekt Christina Englund. Syftet med den tidiga dialogen är att fråga medborgarna om deras syn och förhoppningar på kommunens framtida utveckling innan något färdigt planförslag tagits fram.

Dialogen har förts på flera olika sätt för att nå olika målgrupper.

- Vi tycker att det är viktigt att nå olika målgrupper och särskilt fokus har lagts på unga och andra grupper som vanligtvis inte hörs i samhällsdebatten, säger Christina Englund. Vi har bland annat pratat med unga på fritidsgårdar, i scoutgrupper och i skolor.

Organisationer och föreningar har haft möjlighet att träffa kommunens planerare, bland annat genom erbjudandet ”Ring så kommer vi!”. Och via den digitala dialogkartan har 760 personer som tillsammans lämnade 2219 synpunkter.

- Resultatet av den tidiga dialogen blir ett av många planeringsunderlag i arbetet med att ta fram en plan för hela kommunen, säger Christina Englund. Synpunkter som först fram både vid fysiska möten och via dialogkartan är betydelsefulla och påverkar ställningstaganden i översiktsplanens inriktning.

Läs mer om vad hudikborna tycker i rapporten om den tidiga dialogen översiktsplanearbetet.