Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förändring av hemtjänstavgiften från 1 december.

Förändring av hemtjänstavgiften från 1 december 2019

Från den 1 december förändrar vi uträkningen av hemtjänstavgiften. Hudiksvalls kommun har beslutat att hemtjänstavgiften skall baseras på de insatser som har beviljats.

Varför ska vi göra på ett nytt sätt?

Social- och omsorgsnämnden beslutade den 19 juni 2019 om ett nytt ersättningssystem för hemtjänst. Då det nya ersättningssystemet bygger på schablontider för beviljade insatser, beslutade nämnden att även debiteringen till brukaren ska utgå ifrån schablontider för beviljade insatser. Syftet är att skapa enhetlighet och tydlighet för invånarna och oss som utförare.

Hur mycket ska jag betala?

I de flesta fall kommer förändringen inte innebära någon ökad kostnad för dig som har hemtjänst. För hemtjänst gäller maxtaxa, som för 2019 är 2 089 kronor och 40 öre. Det innebär att du aldrig behöver betala mer än så, oavsett hur mycket insatser du har beviljats. Som tidigare betalar du en fast avgift för kommunal hemsjukvård och trygghetstelefoni (larm). För korttidsvistelse och dagverksamhet betalar du ett fast belopp per dag.

Avgiften för matdistribution baseras på antalet matlådor du beställer. Du kommer alltid att debiteras för dina beställda matlådor oavsett hur ditt avgiftsutrymme ser ut.

Du kommer framöver även enklare kunna se på fakturan vad du betalar för.

Om du är bortrest eller om du av någon anledning inte behöver hjälp från hemtjänsten ska du senast 5 dagar innan inplanerat besök avboka genom att ringa din hemtjänstgrupp.

Vad behöver jag göra?

Du som har hemtjänst behöver inte göra något med anledning av denna förändring.

Har du frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta din avgiftshandläggare genom vår växel 0650-190 00.