Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Alla har rätt till en våldsfri vardag

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat. Eller är du en som använder våld? Du har också rätt till hjälp. Det behövs hjälp för att bryta den onda cirkeln!

- På Centrum mot våld vänder vi oss till dig som lever eller har levt i relation där du har varit utsatt för olika former av våld och till dig som utövar eller har utövat våld i nära relation. Vi vänder oss även till dig som har någon i din närhet som är utsatt eller utövar våld i en nära relation. Det kan tillexempel vara som vän, arbetskamrat eller arbetsgivare, säger Maria Lövgren som arbetar på kommunens Centrum mot våld i nära relationer.

Alla har rätt till en våldsfri vardag

Den 25 november är internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. I år lanseras också plattformen

Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg och länets kommuner står bakom initiativet. Där kan du som är i kontakt med våld i nära relationer hitta hjälp och stöd.