Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ny inköpsorganisation vid årsskiftet

Ny inköpsorganisation vid årsskiftet

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar från och med 1 januari 2020 oavsett belopp.

Medlemskommunerna i Hälsingland, där Hudiksvalls kommun är en av dom, har under hösten 2019 påbörjat ett arbete med att bygga upp egna inköps- och upphandlingsorganisationer för att fortsättningsvis kunna göra sina egna upphandlingar. När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer Hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Hur påverkar det mig som nuvarande eller potentiell leverantör?

För mer information om avtal och upphandlingar:

Andreas Karlsson, inköpssamordnare Hudiksvalls kommun.