Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Alt=""

Miljösanering av sediment på Håstaholmen

Nu pågår sanering av dioxin i området kring Håstaholmen.

- Vi sanerar bort dioxinförorenad sediment från naturen, säger projektledare Jonas Rasmusson. Dioxinet kommer från tidigare träskyddsbehandling vid sågverksverksamheten som bedrevs vid Håstaholmen.

Arbeten med att röja bottenhinder inför muddringen startade i höstas och nu har sugmuddringen kommit igång. Sedimentet samlas upp i stora geotuber för att avvattnas och därefter kommer det att transporteras till en deponi.

Projektet omfattar ungefär 7 hektar och när det är klart om ett år ska cirka 15 gram dioxin ha avlägsnats. En liten mängd kan man tycka, varför är då det här så viktigt?

- Dioxiner är mycket giftiga för människan och misstänks påverka immunförsvaret, utvecklingen av nervsystemet, reproduktionsförmågan, hormonsystemet och orsaka cancer, säger Jonas Rasmusson. Vi har ett stort problem med dioxin i fet fisk som lax och strömming i Östersjön som gör att vi måste begränsa vårt matintag.

Dioxinernas egenskaper som giftiga, fettlösliga och långlivade gör dem mycket skadliga om de sprids i miljön. Människan får i huvudsak i sig dioxiner från feta animaliska livsmedel som fisk, mejeriprodukter och kött.

- Runt Håstaholmen finns det en stor punktkälla med dioxin som sprider sig, säger Jonas Rasmusson. Jag har jobbat länge med ärendet och nu genomförs saneringen. Det känns bra att medverka till en så stor miljöförbättring och minska en stor källa för ett farligt miljögift.

Budgeten för projektet är 28 miljoner kronor och finansieras genom statligt bidrag, i samarbete med Holmen AB som är delfinansiär. Hudiksvalls kommun står som huvudman.