Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Grön Flagg miljöcertifierar våra förskolor och skolor

I våra förskolor och skolor jobbar vi aktivt med Grön flagg. Det gör att vi ligger i topp när Sveriges ekokommuner listar andelen miljöcertifierade förskolor och skolor. Men vad är egentligen Grön Flagg och hur jobbar vi med det?