Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vatten- och avloppstaxan höjs.

Ändring av vatten- och avloppstaxan från 1 januari

Hudiksvalls kommun höjer den 1 januari 2020 vatten- och avloppstaxan för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Höjningen omfattar:

  • den fasta avgiften per fastighet
  • den fasta avgiften per lägenhet
  • kubikmeterpriset för vatten och avlopp.

Vad blir skillnaden för mig?

För en bostad för en familj, som förbrukar 150 m3 vatten per år, medför detta en höjning på cirka 240 kr per år.

För en lägenhet i ett flerfamiljshus med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 m3 per år, medför detta en höjning på cirka 117 kr per lägenhet och år.

När börjar det nya gälla?

Den nya taxan börjar gälla från 1 januari 2020.

Vad behöver jag göra annorlunda?

Du som kund behöver inte göra något, utan avgiften i fakturan kommer att justeras automatiskt.

Vad blir bättre?

En höjning av vatten- och avloppstaxan är nödvändig för att Hudiksvalls kommun ska kunna fortsätta att leverera rent dricksvatten och rena avloppsvattnet på ett ekonomiskt hållbart sätt, både idag och i framtiden. Vatten- och avloppsverksamheten ska vara självfinansierade och behöver justera taxan efter de förutsättningar som råder.

Hur gör jag om jag har frågor?

Vid frågor kontaktas Vatten- och avloppsverksamheten via Servicecentret på Hudiksvalls kommun, telefon 0650-19000.