Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Badhusfrågan behöver utredas mer

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade idag att föreslå nämnden att ta tillbaka beslutet om nedläggning av Hudikbadet.

- Anledningen är att jag som ny ordförande anser att ytterligare utredningar behövs innan nämnden kan fatta beslut, säger Gerd Olsson som sedan årsskiftet är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Dagens beslut handlar alltså om hur ärendet ska beredas, inte om badhusets framtid.

- Nu kommer vi tillsammans med berörda nämnder göra en fördjupad utredning av bland annat arbetsmiljö och lokalernas beskaffenhet, säger Gerd Olsson. Planen är att det ska vara klart innan sommaren.