Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tack för dina svar i Lupp!

Tack för dina svar i Lupp!

Elever i delar av högstadiet och gymnasiet svarade på ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i höstas.

- Vi ser att det är stor andel som har svarat, nästan alla faktiskt, hela 93,7 % av de elever som går andra året i gymnasiet. Av eleverna i årskurs 8 har 80,2 % svarat. Vi är supernöjda med det, säger Jenny Alvolin. För årskurs 8 har andelen som tycker att de har stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen ökat något från förra mätningen 2016.

Varför är det här viktigt?

För femte gången skickades enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, ut. Den syftar till att skaffa kunskap om unga och är ett verktyg för att ta reda på hur din livssituation som ung i Hudiksvalls kommun ser ut.

- Dessa frågor är och har alltid varit viktiga för kommunens utveckling. Då barnkonventionen blivit lag 2020 är det extra viktigt för oss att inhämta kunskap kring vad unga tycker om olika saker i vår kommun för att vi ska kunna ta kloka beslut, säger Jenny Alvolin strateg för social hållbarhet i Hudiksvalls kommun.

På vilket sätt blir det bättre för mig som ung?

Resultaten ligger som grund för prioriteringar och dialog kring utvecklingsområden. Kommunens politiska ledning tar del av resultaten. De som behöver veta vad kommunens unga tycker kan också använda resultatet.

- Utifrån det resultat vi fick 2016 har vi skapat fler sätt för unga att vara med och påverka. Till exempel att elever återkommande kan träffa politiker och prata om saker som de tycker ska förändras och förbättras, säger Jenny Alvolin.

Vad är nästa steg?

- Nu sammanställer vi resultatet från 2019. De som jobbar i kommunen får ta del av den del av resultaten för att kunna förbättra olika saker, säger Jenny Alvolin.