Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Konferens i Riga om Glada Hudik-teaterns projekt Barn föds inte med fördomar

- Våra dagliga verksamheter började också någonstans, från institutioner till där vi är i dag. Lettland är i början på sin resa.

Det säger Helena Wiberg från Nyansen som tillsammans med Marie Olsson från Ateljén och Åsa Johansson och Ulrica Magnusson från Härvan deltog som talare på den välbesökta konferens om Glada Hudik-teaterns projekt ”Barn föds inte med fördomar” som hölls i Lettlands huvudstad Riga.

- Vi berättade hur vi jobbar, vilka metoder vi använder och gav praktiska tips, berättar Ulrica Magnusson. Det var inspirerande på många plan att möta våra lettiska kollegor.

Projektet startades i Lettland 2017 och hittills har 16 lettiska skolor deltagit. ”Barn föds inte med fördomar” stöds av Svenska institutet med målet att stödja en integrering i samhället av utsatta grupper i Östersjöregionen. Projektet har även igångsatts i Nordmakedonien.

En del i arbetet med mänskliga rättigheter

Sveriges ambassadör Annika Jagander höll ett välkomsttal och underströk vikten av projektet som en del av arbetet om mänskliga rättigheter. Pär Johansson, Glada Hudik-teaterns grundare och verksamhetsledare, gjorde en bejublad inspirerande presentation. Under kvällen visades filmen ”Hur många lingon finns det i världen?”

- Reformen om avinstitutionalisering genomförs fortfarande i Lettland. Projektet Barn föds inte med fördomar kommer att gagna integrationsprocessen för personer med funktionsvariationer samt främja det lettiska arbetet med inkluderande utbildning som är högaktuellt i landet, berättar Anuki Sturua, internationell projektledare på Glada Hudik-teatern.

Konferensen var ett samarbete med Glada Hudik-teatern, dagcentret "Cerību tilts", svenska ambassaden i Riga och Velki Fondation. 500 personer, lärare, dagliga verksamheter, föreningar som arbetar med frågor rörande funktionshinder deltog. I samband med konferensen hölls en workshop av Glada Hudik-teaterns dramapedagog Johan Svangren på autismföreningen i Riga.

Ökad tolerans för olikheter

Barn föds inte med fördomar är ett projekt som Glada Hudik-teatern driver om mänskliga rättigheter, utanförskap och olikheter. Barn föds inte med fördomar vänder sig till elever i årskurs 4-6. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika. Det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika. Projektets syfte är att öka barnens tolerans för olikheter och deras förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra grupper i samhället som ses som avvikande och riskerar utanförskap. Ett andra syfte är också att vid sidan om skolarbetet öka medvetandet och sprida kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning generellt i olika samhällskretsar, genom att anordna aktiviteter, arrangemang, uppmärksamma och främja frågor om inkluderande utbildning och integrering av ovan nämnda grupper i samhället