Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bokslutet landade på plus men utmaningarna fortsatt stora

Hudiksvalls kommun gör ett positivt resultat på 28 miljoner kronor före finansnetto. Men nämnderna har stora underskott, framför allt social- och omsorgsförvaltningen som överskrider sin budget med 55 miljoner.

- Det är väldigt oroande att våra nämnder inte klarar att hålla budget, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Ska vi klara de utmaningar vi står inför måste vi ha en budget i balans. Att bokslutet trots allt landade på plus trots att prognoserna pekade på ett rejält underskott är naturligtvis glädjande. Men det förändrar inte det faktum att det tuffa ekonomiska läget kräver omfattande budgetanpassning.

Stora utmaningar framåt

Under kommande år får vi i allt färre i arbetsför ålder och fler barn och äldre som behöver nyttja kommunens tjänster. Det innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi, en utmaning Hudiksvall delar med många andra kommuner.

- Staten har utlovat stöd till kommunerna men som det ser ut nu kommer det inte på långa vägar att räcka även om det naturligtvis är ett välkommet tillskott, säger Mikael Löthstam.

Att årets resultat trots allt landade på plus beror på flera faktorer. Först och främst genom att nämnderna och dess förvaltningar arbetat hårt med att minska kostnaderna. Dessutom blev resultatet av skatter och utjämning bättre än budgeterat. Så även de finansiella intäkterna, i och med att börsen gick så bra under fjolåret.

Ny pensionslösning ger minus i år

Sammantaget innebär det ett plus på 92 miljoner kronor. Men bokföringsmässigt ser det i år lite märkligt ut eftersom det på sista raden är ett underskott på -153 miljoner kronor.

- Det här är en effekt av engångskaraktär som beror på förändringar i hur vi hanterar personalens pensioner, säger ekonomichef Kent Lundquist. Pensionerna är en stor kostnad för kommunen. I stället för att ha kommunens avsatta pensionsmedel i kapitalförvaltning har vi alt en försäkringslösning på 245 miljoner kronor. Det innebär bland annat ett mindre risktagande i och med att vi inte är exponerade för ett eventuellt kursfall på börsen.