Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Projekt utvecklar ungdomars förmåga att vara toleranta

Kommunens fyra högstadieskolor ingår i Toleransprojektet som handlar om att lära sig hantera konflikter, förstå sig själv och varandra. Med hjälp av verktyg som fantasi, kreativitet, humor och tid ges ungdomarna möjlighet till att ta makten över sina tankar, ord och handlingar.

- Vi vill utveckla ungdomarnas förmåga att vara toleranta och förebygga utanförskap, säger Jimmy Henriksson, samordnare i Toleransprojektet.

Den första gruppen med ett 20-tal åttondeklassare är i full gång. Under ett läsår träffas ungdomarna och specialutbildade pedagoger. Ungdomarna har fått lära känna varandra genom olika typer av samarbetsövningar, samtidigt som ett lärande sker. Ett genomgående tema i projektet är att använda sig av levande berättelser, narrationer, för att se personerna bakom historien och göra historien verklig. Ofta är utgångspunkten Förintelsen, främst för att där finns många perspektiv att belysa men också för att det finns mycket dokumenterat att utgå från.

- De pedagoger som sökt sig till projektet brinner för att arbeta med de här frågorna och att skapa relationer med ungdomarna, säger Jimmy Henriksson. Pedagogerna är även specialutbildade via Göteborgs universitet.

Ny motivation i skolan

Vid varje träff ingår en läxhjälpstimme eftersom ett mål är ökade kunskapsresultat. Det ger möjlighet till extra stöd om det behövs och hjälper eleverna att inte hamna efter i det ordinarie skolarbetet, även om det arbete som utförs inom ramen för Toleransprojektet ersätter den ordinarie skoldagen.

- Att få byta miljö ibland innebär för många av ungdomarna ny motivation till att gå i skolan, säger Jimmy Henriksson.

Projektets vuxna deltagare är glada över möjligheten att få jobba förebyggande och främjande. Men vad tycker ungdomarna?

- Innan vi startade projektet var det några som sa att de möjligen kunde delta en gång för att ge det en chans, berättar Jimmy Henriksson. Men hittills har ingen slutat, istället säger ungdomarna nu att de ser fram emot nästa gång.

Chans att utveckla ny roll

En gemensam regel är att lägga undan mobilerna under dagen, vilket gör att ungdomarna umgås med varandra istället och koncentrerar sig mer på det pedagogerna vill förmedla.

- Det har hänt jättemycket redan efter första träffen, eleverna har börjat reflektera över vilka de själva är och hur de kan påverka sin och andras vardag genom sitt eget beteende, säger Jimmy Henriksson. För många innebär projektet att man får chansen att utveckla en ny roll, i en ny konstellation, vilket kan betyda mycket i den här åldern. Och alla har fått chansen till att träffa nya kompisar som de aldrig kanske skulle mött annars.