Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Mobila biblioteket besöker Näsvikens bygdegård.

Mobila biblioteket besöker Näsvikens bygdegård från och med 10 mars

Mobila biblioteket har 80 hållplatser runt om i kommunen, vilka besöks regelbundet på 17 olika turer. Du som inte bor i närheten av något bibliotek, kan låna böcker, filmer och tidskrifter för barn och vuxna i mobila biblioteket.

Från den 10 mars finns Näsvikens bygdegård i turlistan på tisdagar kl.16.30-19. I turlistan kan du se var och när mobila biblioteket stannar.

Vad kan jag göra på det mobila bibloteket?

Du kan låna, lämna tillbaka och reservera medier. Det finns också en dator du kan använda, med utskriftsmöjligheter. Mobila biblioteket tar också emot följande farligt avfall på sina turer:

  • Glödlampor
  • Små batterier
  • Smått elavfall (till exempel trasiga mobiler och laddare)
  • Smink (inga vätskor, men nagellack går bra)

Hur blir det med mina reservationer som är gjorda innan Näsvikens biblioteks stängning?

Näsvikens bibliotek kommer att vara tillfälligt stängt från och med 1 mars.

Reservationer som är gjorda innan Näsvikens biblioteks stängning, med Näsvikens bibliotek som hämtställe, kommer att automatiskt flyttas över till det mobila biblioteket om man inte ändrar det själv på

Det går också bra att kontakta Hudiksvalls bibliotek om man vill hämta sina reservationer på ett annat bibliotek. Annars kommer det mobila biblioteket att ta med sig reservationerna till turerna till Näsviken.

Läs mer om det mobila bibloteket