Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Philippe

Uppdaterad information 2020-03-04 kl 16.30
Varning klass 2 för stora snömängder

Uppdaterad information 2020-03-04 kl 16.30

I och med eftermiddagens möte med krisledningsgruppen avslutades stabsläget med anledning av SMHI:s klass 2- varning.

- Vi märker att folk har hörsammat varningarna och tar det försiktigt i trafiken, säger räddningschef Mats Åberg. I Hudiksvalls kommun har vi inte haft några olyckor under dagen, däremot i övriga Hälsingland. Väglaget är besvärligt, även om det hittills inte blivit så illa som prognosen pekade på.

På mötet gjordes en avstämning av läget i kommunens verksamheter .

- Vi sätter barnens säkerhet i första rummet och följer de rutiner vi har för klass 2-varningar, säger grundskolechef Ulf Carlsson. Det innebär bland annat att alla förskolor bekräftade tidigt i morse att de hade personal på plats. Nu är det dags för hämtning och vi hoppas att även det flyter på bra.

Hemtjänstens personal märker naturligtvis av det besvärliga väglaget och bemanningen har förstärkts för att klara längre restider.

- Det känns jättebra en sån här gång att vi går upp i stab, så att vi kan hjälpas åt så att störningarna blir så få som möjligt, säger Rigmor Fahlberg som representerar omsorgen om äldre och funktionsnedsatta. Då kan vi värna om både kunder och personal.

SMHI:s klass 2-varning ligger fortfarande kvar men enligt prognosen ska vädret stabiliseras under natten.

Uppdaterad information 2020-03-04 kl 7.45

Krisledningsstaben har haft möte nu på morgonen för att stämma av läget i kommunens verksamheten.

- Vi bedömer att läget för närvarande är under kontroll, konstaterar kommundirektör Bengt Friberg. Det snöar rejält nu och ser ut att tillta vid lunch, med ökande vind. Vi följer väderutvecklingen och har beredskap att snabbt kunna vidta åtgärder.

Snösvängen har varit i gång hela natten. Nu är snöröjarna hemma och sover för att kunna köra igång igen framåt kvällen.

Hemtjänsten kommer att sätta in extra personal under eftermiddagen och kvällen eftersom väglaget gör att det tar längre tid att förflytta sig. Mattransporterna tidigareläggs innan vädret blir sämre.

Vuxenutbildningen är i gång, liksom förskolor och fritidshem.

- Vi vill påminna om att det är viktigt att meddela personalen ifall den som ska hämta barnen blir försenas på grund av dåligt väglag, säger Bengt Friberg.

Publicerat 2020-03-03

Under morgondagen väntas snömängder i vårt område; upp till 20-30 cm inom 12 timmar. Detta medför stora trafikproblem och kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare snöfall med 35 mm i smält form eller mer inom 12 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

- Vi har gått upp i stab och krisledningsgruppen har precis avslutat sitt möte, säger kommundirektör Bengt Friberg. Vi har bland annat fattat beslut om att ställa in dagliga verksamheten för funktionsnedsatta under onsdagen för att inte riskera att någon deltagare inte kan ta sig hem om väglaget blir besvärligt.

Att skolorna har sportlov gör planeringen något enklare. När det gäller förskolor och fritidshem är inriktningen att de ska vara öppna, om inte väderläget gör att annat beslut fattas. Det kommer i så fall meddelas på hudiksvall.se och facebook kl 6.45. Behöver man lämna sina barn tidigare bör man kolla direkt med förskolan.

- Med tanke på att vädret kan bli så pass besvärligt uppmanar vi ändå de som har möjlighet att hålla sina barn hemma under morgondagen, säger Bengt Friberg. Och att alla som måste ut på vägarna tar det försiktigt!