Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Information till elever, vårdnadshavare och medarbetare i skolan om coronaviruset

Hudiksvalls kommun får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan, med anledning av coronaviruset covid-19.

Närvaro som vanligt

Kommunens förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt. För barn och elever som inte har några symptom gäller närvaro i skolan.

Generella rekommendationer för att minska smittspridning är att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du eller ditt barn är sjuk.

Har ni rest i drabbade länder?

Om ni har rest i något av de drabbade länderna, kontakta förskolans eller skolans rektor. Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Om du eller ditt barn har sådana symptom, ring 1177 för att få vägledning.

Vill du ha mer information?