Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Inställd elevresa till Polen

Till följd av spridningen av coronaviruset Covid-19 beslutar lärandeförvaltningen att den planerade elevresan till Polen som skulle genomföras som en del av Toleransprojektet den 30 mars till den 3 april 2020 ställs in.

Beslutet fattas med hänsyn till alla elevers trygghet under den rådande situationen och osäkerheten kring coronavirusets fortsatta spridning.
Om möjligt kommer resan att genomföras tidigt under hösten 2020.

Har du frågor om coronaviruset?