Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Snabbare lagföring av brott - försöksverksamhet i Hudiksvall

Regeringen har i dag beslutat att bygga ut den framgångsrika försöksverksamheten för snabbare lagföring av brott till flera delar av landet. Hudiksvall är en av de orter som blir en del av försöksverksamheten under nästa år. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam tycker att det är ett glädjande besked.

- Det känns positivt att den här framgångsrika verksamheten som varit i Stockholm läggs ut till andra delar av landet och kommer Hudiksvall tillgodo. Det förstärker också det väldigt goda samarbetet vi har här lokalt, säger Mikael Löthstam.

Försöksverksamheten har pågått i Stockholm sedan januari 2018 och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Syftet med försöksverksamheten är att snabbt kunna utreda och lagföra brott. Det handlar bland annat om kortare handläggningstider och ökad samverkan mellan myndigheter. Polisen ska snabbare kunna göra utredningsåtgärder i samband med ett gripande och misstänka ska redan på brottsplatsen ha möjlighet att få information om när en eventuell huvudförhandling kan hållas i domstol. De vanligast förekommande misstankarna som hanteras i försöksverksamheten är narkotikabrott, stöld från butik, olovlig körning och rattfylleri.

Försöksverksamheten byggs ut till Gävle, Göteborg, Hudiksvall, Norrköping, Karlstad, Luleå och Växjö vilket innebär att den kommer finnas i samtliga polisregioner från januari 2021. Försöksverksamheten pågår till och med 2022. Det är Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket som gemensamt tagit fram planen för vilka orter som utbyggnaden sker till.