Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Vad gäller för elever och personal i förskola och skola?

Hudiksvalls kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer, bland annat när det gäller skolor. Vi följer utvecklingen löpande och planerar för att läget kan komma att förändras. Det som gäller just nu är att barn och elever som är friska ska vara i förskolan eller skolan. Detsamma gäller personal.

Alla sjuka ska vara hemma

Men det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma. Den uppmaningen gäller oss alla, oavsett om vi går i skolan eller inte. På så sätt kan vi hjälpas åt att bromsa smittspridningen.

Var uppmärksam på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Den som har sådana symtom ska hålla sig hemma och vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka alltså till förskolan, skolan eller jobbet. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Om en elev blir sjuk under skoldagen ska han eller hon gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare kommer.

Var noga med hygienen

När det gäller barn i förskolan är förskolans hygienrutiner är nu skärpta vilket innebär att vi behöver tvätta händer ofta under dagen och att vårdnadshavare tvättar händerna på barnet vid lämning och hämtning i förskolan.

Har du frågor om coronaviruset?