Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Person som sitter på en säng

Rutiner för att vårda brukare med luftvägsymptom eller feber

Att skydda äldre och andra sårbara grupper är fokus i arbetet med corona-pandemin.

- För att hindra smittspridning bland våra äldre och sköra har vi som en proaktiv åtgärd beslutat att äldreomsorgens rutiner för smittsamma sjukdomar kompletterade med särskilda direktiv för pandemi ska tillämpas för vård och omsorg av personer med luftvägsymptom eller feber, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Beslutet är fattat i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och smittskyddsläkare och innebär att bara avdelad personal vårdar personer med symptom och håller avstånd 2 meter till övriga brukare och personal.

Har du frågor om coronaviruset?