Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stödpaket till lokala företag

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Hudiksvalls kommun gör nu ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av vikande intäkter för företagen.

Från och med den 20 mars gäller följande:

 • Nytt förfallodatum för vissa fakturor (se nedan) är den 1 september 2020 (oavsett vad som står på fakturan).
 • Anstånd kan ges för betalning av kommunala hyror, arrenden och avgifter.

Följande områden berörs av ändrat förfallodatum på fakturor:

 • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
 • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
 • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Följande områden berörs av möjlighet till anstånd:

 • Kommunala markupplåtelser
 • Arrenden på kommunal mark
 • Avgifter för vatten och renhållning
 • Avgifter för uteserveringstillstånd
 • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för.

Kontakta oss

Vill du söka anstånd eller har frågor kring din faktura så är du välkommen att kontakta ekonomienheten:

Håll dig uppdaterad

Just nu är det flera nya direktiv och regler som förändras med anledning av coronaviruset, vilket kan påverka dig som företagare. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller för dig och ditt företag.

Mer information