Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Digitala möten bidrar till lugn

Tryggebo vård- och omsorgsboende har i den aktuella samhällskrisen trappat upp aktiviteten med digitala möten. Behovet av att kunna ha kontakt med sina anhöriga är fortfarande starkt.

Tryggebo vård- och omsorgsboende satsar allt mer på digitala möten mellan sina boende och deras anhöriga. Sedan besöksförbudet trädde i kraft är det en metod som blivit väldigt uppskattad, för att kunna hålla en kontinuerlig kontakt.

- Anhöriga blir glada och känner att trots besöksförbudet så har de en kontakt med sina gamla. Våra boenden blir väldigt glada av att kunna se sina barnbarn och barnbarnsbarn när dom hoppar in i bild, säger Marie Rosengren som är enhetscef på Tryggebo vård- och omsorgsboende.

Är detta något ni kommer att fortsätta med även efter den här krisen?

- Absolut, det här är här för att stanna, säger Marie. Sen får vi väl se om det finns andra sätt att nyttja för att kunna prata med varandra också. Vi märker att det lugnar alla.

Vad är ett vård- och omsorgsboende?

Det händer att människor inte kan bo kvar hemma längre för att de har ett så pass omfattande behov av stöd, omvårdnad och service. Det kan såklart kännas väldigt frustrerande och ledsamt att inte klara av vardagen som förut. Därför finns det möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende där du får det stöd du behöver i vardagen.