Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Krisledningsnämnden har aktiverats

Krisledningsnämnden har haft sitt första sammanträde och bland annat beslutat att:

  • Krisledningsnämnden övertar de frågor inom nämndernas verksamhetsområden som har med pandemin att göra exempelvis, leda och fördela personal. Däremot kommer nämnderna även fortsättningsvis hantera ordinarie löpande verksamhet inklusive myndighetsutövning.
  • Badhusen stängs tillfälligt från och med i morgon 24 mars.

Att krisledningsnämnden aktiveras är väldigt ovanligt men kan göras om en större extraordinär händelse inträffar. I Hudiksvalls kommun utgörs den av kommunstyrelsen.

Krisledningsnämndens roll är att:

  • verka för samordning och prioritering av resurser
  • samverka med externa aktörer
  • fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär.