Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

CUL

Nya regler för restauranger och krogar med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

Vilka berörs?

De verksamheter som avses är till exempel:

 • restauranger
 • personalrestauranger
 • barer
 • caféer
 • skolmatsalar
 • cateringverksamhet

Vem ansvarar?

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Kan mitt serveringstillstånd påverkas?

De nya reglerna är kopplat till smittskydd och spridning av viruset. De har ingen koppling till serveringstillstånden. Följs inte reglerna kan smittskyddsläkaren stänga verksamheten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs också