Avgiftsfria utomhusaktiviteter på påsklovet.

Avgiftsfria påsklovsaktiviteter för barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden har instiftat ett tillfälligt bidrag till föreningar som vill genomföra utomhusaktiviteter under påsklovet 2020. Bakgrunden till bidraget är Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att ”fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta”.

Bidraget kan exempelvis utgå till utomhusträningar såsom fotboll och ridning eller kanske gerillaslöjd eller fågelskådning.

Kriterier för att söka bidraget:

  • Aktiviteterna ska vara utomhus.
  • Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smittspridning ska följas. Är ni osäkra eller har frågor rekommenderar vi att ni rådgör med er riksorganisation.
  • Genomför riskbedömning enligt folkhälsomyndighetens mall.

Alla föreningar har möjlighet att söka bidrag för genomförande av påsklovsaktiviteter utomhus. Vi är medvetna om att det är mycket kort framförhållning men vi behöver er ansökan senast 3 april.

Hur ansöker föreningar?

Till ansökan vill vi att ni bifogar genomförd riskbedömning enligt folkhälsomyndighetens mall, se bilaga.

Beslut fattas senast 6 april.

Vem kan svara på frågor?

Annika Bergström, koordinator, 070–378 42 44.

Richard Karlsson, fritidsutvecklare, 0650-191 70.