Hudiksvalls näringslivsbolag stödjer företagare i krisen

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset.

- Vi försöker få kontakt med företagare. Vi vet att det är många företagare som behöver prata och diskutera sin utmaning, säger Roger Sundström som är vd för Hudiksvalls näringslivsbolag.

I den aktuella samhällskrisen har Roger och hans kollegor avstämningsmöten med företagsfrämjande organisationer i Hudiksvall och regionen samt dialog med övriga näringslivschefer.

- Just nu värderar vi företagens tid extra mycket. Vi jobbar för att sortera informationsflödet för dom. Jag samtalar två gånger per vecka med företagfrämnjande aktörer. Vi behandlar frågor som; vad gör ni, vad gör vi? Hur kan vi samordna och hjälpa företagen, säger Roger. Vi kan inte och kommer inte att kunna svara på detaljerade frågor, men vi tar naturligtvis emot dessa och skickar vidare till rätt organisation.

Så kan HNA stödja dig