Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Om coronaviruset på olika språk, teckenspråk och enkel svenska

Känner du någon som behöver få information om coronaviruset på olika språk, teckenspråk eller på enkel svenska? Här har vi samlat länkar till olika myndigheter.

Teckenspråk

Nyheter på olika språk

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har grundläggande information på drygt 20 olika språk, bland annat somaliska, tigrinja, arabiska samt minoritetsspråken.

Folkhälsomyndigheten har också affisch olika språk

Lätt svenska

Myndigheten för delaktighet har en länksida med coronainformation. SPSM, regeringen

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram information på lätt svenska med bilder