Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ö vatten

Åtgärder för att hindra skarvetablering på Kastellholmen

Kommunen agerar med skrämselåtgärder för att skarven inte ska etablera sig på Kastellholmen i Hudiksvallsfjärden denna sommar.

- I första hand använder vi oss av rovfågelsattrapper som redan placerats ut. Om inte denna åtgärd ger önskat resultat och skarvar ändå etablerar sig kommer vi att skrämma dem genom ljud, säger Jonas Jonsson vid kommunens mark- och exploateringsenhet.

Kommunen vill därför upplysa allmänheten och de boende i Hudiksvalls tätort, att skottljud från Kastellholmen kan förekomma dagtid kl 9-17 till och med 31 maj. Det rör sig endast om ljud och inte ”riktiga” skott. Om du vill besöka Kastellholmen och dess park under denna period är du välkommen.

Åtgärderna för att hindra skarv från att etablera sig på Kastellholmen har godkänts genom beslut av Länsstyrelsen och gäller till och med 31 maj 2022.