Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Information på flera språk.

Information om Covid-19 på flera språk

Folkhälsomyndigheten följer vad som händer kring det nya coronaviruset Covid-19. På sin webbplats har de uppdaterad information på svenska och på andra språk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har dessutom givit Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att ta fram filmer på andra språk än svenska. De första filmerna är nu publicerade och handlar om hur du skyddar dig själv och andra. Filmerna som nu finns är på arabiska, persiska, somaliska och tigrinja. Fler språk kommer. De kommande filmerna kommer att handla om sociala kontakter och 70+.

Samlad information med länkar