Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Välkommen hjälp från Daglig verksamhets personal

Den 23 mars blev vardagen ganska annorlunda för de 70 medarbetarna inom Daglig verksamhet. Då stängde verksamheten tillsvidare, som en del i kommunens arbete med att bromsa smittspridningen.

Sedan dess har personalen hoppat in där det behövs.

- De flesta förstärker på gruppboendena där många av våra brukare bor, inom personlig assistans eller boendestöd. Andra har till exempel åkt runt och levererat handsprit till vård- och omsorgsboenden. Våra medarbetare har fixat sådant som behövs helt enkelt, berättar Birgitta Lundin, enhetschef inom daglig verksamhet.

Eftersom trycket är så hårt inom äldreomsorgen erbjuder Daglig verksamhets personal nu också hjälp med att städa hemtjänstens personalutrymmen.

- Jag är så imponerad av vår personal, de ska ha guldstjärna! säger Birgitta Lundin. Det är självklart för dem att bidra på alla sätt de kan i den här tuffa situationen. Nu kan hemtjänstens personal släppa städningen av hemtjänstlokalen och fokusera på de äldre.