Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fel förfallodag på fakturor på livsmedelstillsynsavgifter

Kommunen har skickat ut ett antal fakturor som avser livsmedelstillsynsavgifter som felaktigt har fått 15 maj som förfallodag. Förfallodagen för dessa fakturor kommer att flyttas fram till den1 september. Om du har fått en faktura med fel förfallodag kommer du också att få information om det via brev.

Att flytta fram förfallodagar på fakturor för företagare är ett led i kommunens paket för företagsstöd.