Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Detaljplan för Varvet 8:4 m.fl. i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Förslag till detaljplan för Varvet 8:4 m.fl. i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län upprättat 2019-11-15 finns utställt för granskning under tiden (27 april – 18 maj).

Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.

Planärendet handläggs enligt reglerna om utökat förfarande.

Planhandlingarna finns under granskningstiden tillgängliga på följande platser:

  • Plan- och bygglovskontorets entré, Håstaängsvägen 3 i Hudiksvall
  • Kommunhusets entré, Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall
  • Kommunens webbplats, www.hudiksvall.se/detaljplaner

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80 Hudiksvall eller till byggnadsnämnden@hudiksvall.se senast 18 maj. Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftliga synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.