Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Företagarna är nöjda med kommunens service och myndighetsutövning

Företagarna är mycket nöjda med sina kontakter med Hudiksvalls kommun. Det visar den senaste Insiktsmätningen från Sveriges Kommuner och Regioner där Hudiksvalls kommun hamnar på 16:e plats bland deltagande kommuner.

–Från kommunens sida är vi väldigt angelägna om att ha ett bra samarbete med företagen, med effektiv service och bra bemötande. Så det här är ett väldigt glädjande resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Mest nöjd är företagarna med servicen inom Miljö och hälsoskydd, där Hudiksvalls kommun ligger på en hedrande fjärdeplats. Serveringstillstånd och Livsmedelskontroll får också höga betyg. Däremot tycker Företagarna att servicen på Bygglov kan bli bättre, även om resultatet är bra jämfört med många kommuner och har förbättrats gentemot tidigare år.

Totalresultatet mäts som så kallat Nöjd Kund-Index (NKI), på en skala 1-100. Hudiksvalls kommun har ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 79 (jämfört med tidigare års NKI på 73). Genomsnittligt NKI för alla deltagande kommuner är 73.

- Vi har totalt sett legat högt sedan första mätningen 2012 och nu har vi klättrat ytterligare, säger kommundirektör Bengt Friberg. Det är extra roligt eftersom den här mätningen bygger på frågor till personer som faktiskt nyttjat kommunens tjänster.

Vad är Insikt?

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar eller förbund deltog i årets Insiktsmätning. Undersökningen mäter den del av företagsklimatet som handlar om kommunal service inom sex områden; bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd samt brandtillsyn och markupplåtelse där Hudiksvall inte deltar i år.

Undersökningen går till så att en enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2019. Företagen har fått frågor inom områdena bemötande, tillgänglighet, kompetens, effektivitet, rättssäkerhet och information.