Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vill du också få sms om sopbilen inte kommer

SMS vid störning i sophämtningen

Om sopbilen hämtar en annan dag än vanligt i ditt område kan du få sms om det.

Ibland kan sophämtningen i ett område stoppas av att sopbilen går sönder, chauffören blir sjuk eller att vägen inte är plogad. Då kan vi messa dig och dina grannar. Som vanligt gäller det att låta tunnorna stå tills de töms.

Avfallshantering är en samhällsviktig funktion som behöver fungera även i kris. Sms-tjänsten ger mer trygghet för avfallshanteringens möjligheter i en pandemi.

- Det känns bra att sparka igång sms-tjänsten just nu. Avfallshantering är en samhällsviktig funktion och om många chaufförer blir sjuka samtidigt kan vi behöva ändra dagarna för sophämtning, säger Kickan Hedin Giampietro, chef för kundservice, avfallsavdelningen Hudiksvalls kommun.

Hur kan vi ha ditt nummer?

Vi hämtar mobilnummer från teleoperatörer för personer som är folkbokförda på berörda adresser. Det gör att flera mobilnummer på samma adress kan få vårt sms.

Om du har en mobilen registrerad på jobbets adress, skyddat nummer eller ett oregistrerat kontantkort behöver du anmäla ditt nummer till oss för att få våra mess. Du kan också ta bort familjemedlemmar som inte vill ha mess om sopor och vatten.

Det du anmäler uppdateras inte automatiskt. Anmäl ny adress om du flyttar och anmäl nytt mobilnummer om du byter.

SMS-tjänsten kan också vara bra för dig som äger flera fastigheter, har ett fritidshus, obemannade anläggningar eller om du vill få information om driftstörningar hos till exempel äldre anhöriga.

SMS erbjuds till svenska mobilnummer. Tjänsten används inte för försäljning eller marknadsföring.