Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Corona-anpassat kommunfullmäktige med färre ledamöter

Det var ett corona-anpassat kommunfullmäktige som sammanträdde ikväll.

Partierna har träffat en överenskommelse om frivillig kvittning. Det innebär att antalet ledamöter har reducerats i förhållande till valresultatet men utan att rubba styrkeförhållandena i kommunfullmäktige.

Genom att det är färre deltagare kan ledamöterna placeras glesare i lokalen för att på så sätt minska risken för smittspridning. Det är också en åtgärd för att långsiktigt kunna upprätthålla det demokratiska beslutsfattandet, även om läget försämras och fler blir sjuka.