Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på Varvet i soluppgång

Vi vill veta vad du tycker om Varvet

En ny detaljplan ska tas fram för Varvet i Östra Hamnområdet i Hudiksvall. Vi är tidigt i processen, men vill redan nu veta hur du upplever området för att få förslag på hur Varvet kan utvecklas.

Vårt mål är att skapa förutsättningar för liv och utveckling i området för verksamheter och människor som vistas där.

Var lämnar jag mina synpunker?

Mellan 4 maj och 31 maj kunde man tycka till om Varvet. Nu är kartan stängd för kommentarer men du kan fortfarande titta på vad andra tyckt.

Vad händer med mina synpunkter?

Alla idéer och synpunkter är anonyma och kommer att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det blir ett viktigt underlag när vi ska forma planen.