Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Introduktionen av vikarier är en central del

Vi står inför en speciell situation. Nu under coronapandemin behöver Hudiksvalls kommun snabbt kunna få in många nya vikarier om det skulle behövas, för att vi ska klara vårt viktiga uppdrag och få samhället att fortsätta fungera – även i dessa tider.

Vi behöver dig som vill hjälpa till. Som kan rycka in där du behövs som bäst – när det behövs som mest. Phatcharawadi Siphimai är en av alla dom som nu arbetar som vikarie inom äldreomsorgen under pandemin.

- Jag tycker det fungerar bra. Jag har fått den information jag behöver för att kunna förbereda mig på bästa sätt, säger Phatcharawadi.

Introduktionen är viktigt

Magnus Hedman är enhetschef inom äldreomsorgen och berättar att introduktionen är en central del i att arbetet ska fungera bra, både för personalen och kunden.

- När vi får kontakt med en ny vikarie bokar vi in den personen för introduktion med en ordinarie personal. Det är många saker som ska finnas med, allra helst basala hygienrutiner och hur vi hanterar Corona. I dessa tider har det varit några stycken på ganska kort tid. Med anledning av det kan jag förstå att man som kund reagerar på att det kan vara många nya ansikten man möter, säger Magnus.