Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hur ser bemanningsläget ut i Hudiksvalls kommun?

Samhället behöver fungera så gott det går, även i dessa tider. Som kommun har vi många samhällsviktiga verksamheter som är nödvändiga för våra kommuninvånare, oavsett om det pågår en pandemi eller inte. Men hur får man det att fungera egentligen när allt fler behöver vara hemma vid minsta symtom eller vård av sjuka barn? Vi träffade personalchefen Maria Larsson och Elin Svärd som är chef för rekrytering och bemanning, den enhet som samordnar våra vikarier, som berättar om några av de insatser vi gjorde redan i ett tidigt skede. Och som har visat sig vara framgångsfaktorer för att få vardagen att fungera rätt så bra, trots allt.